Startsida

Dr Jaan Albo  Neurologmottagning   Mailadress: vallingby@lbo.se

Mottagningen läggs ned. Region Stockholm har, sedan februari-23, valt att sluta betala ut ersättningar till mottagningen för de patientbesök som äger rum. Den anförda orsaken är att journalhandlingar vid granskning varit bristfälliga. Påståendet är felaktigt.

Mottagningen har låtit specialistsakkunnig i neurologi på Karolinska sjukhuset granska aktuella journalhandlingar för Parkinsonpatienter. Den sakkunnige har förklarat sig ha fullt förtroende för mottagningens kompetens och vård.  Jag har även, med advokathjälp, noggrant och omsorgsfullt bemött Regionens granskning. Regionen har i oktober-23  avvisat alla invändningar. Det pågår rättsprocess i domstol.

I och med utbetalningsstoppet har jag måst göra uppehåll i den verksamhet jag drivit i Vällingby under många år.  Regionen har härefter valt att ta bort etableringsrätten i och med att ”verksamhet inte pågår”. Jag arbetar nu på Sophiahemmet, men enbart för patienter med egna sjukförsäkringar samt helt privat.

Det går fortfarande att få kontakt, via mail, men det finns ingen möjlighet att hjälpa till med remisser, receptförskrivning eller liknande.  

Journalkopior: Alla vårdgivare med tillgång till NPÖ (Nationell patientöversikt) kan se mina journaler 4 år tillbaka. Om problem – kan personnummer och postadress skickas till e-postadressen ovan. Journaler kan då skickas.

Till alla patienter som givit mig förtroendet att vara deras läkare under snart 35 års tid vill jag frambära ett stort och ödmjukt: 

Tack!

Länkar till artiklar i Aftonbladet 1 , –2– , — 3– , Läkartidningen 1,–2–, Näringslivet